10.1Neslovesný zápor

Záporná častica non popiera celú výpoveď, jej časť alebo samostatný pojem.Tu vas à l'école ? – Non, je vais au parc.Ideš do školy? – Nie, idem do parku.les non-fumeursnefajčiariNeslovesná záporná častica pas alebo plus popiera krátky úsek výpovede.Tu l'as fini ? – Pas encore.Dokončil si to? – Ešte nie.Zápor non plus je záporom príslovky aussi.Je n'ai pas compris. – Moi non plus.Nerozumel som. – Ja tiež nie.