12.2Stupňovanie prísloviek

Tvorenie:Nepravidelné stupňovanie majú len 4 príslovky.
I. stupeň II. stupeň III. stupeň
beaucoup veľa plus viac le plus najviac
peu málo moins menej le moins najmenej
bien dobre mieux lepšie le mieux najlepšie
mal zle pis horšie le pis najhoršie
Pravidelné (opisné) stupňovanie sa tvorí v II. stupni vzostupného stupňovania pomocou plus, pri zostupnom stupňovaní pomocou moins, v III. stupni pomocou le plus a le moins (ako pri prídavných menách).
I. stupeň II. stupeň III. stupeň
vite rýchlo plus vite rýchlejšie le plus vite najrýchlejšie
moins vite pomalšie le moins vite najpomalšie