4Členy

Členy stoja pred podstatnými menami, označujú ich gramatický rod a číslo a vyjadrujú ich vzťah k danému vetnému a situačnému kontextu.Francúzština rozlišuje 3 druhy členov: určitý, neurčitý a delivý.
číslo rod určitý člen neurčitý člen delivý člen
jednotné mužský le, l' un du, de l'
ženský la, l' une de la, de l'
množné mužský les des des
ženský les des des