6.5Zlomky

Zlomky sa tvoria tak, že v čitateli majú základnú číslovku a v menovateli radovú číslovku. Sú mužského rodu, okrem une moitié (polovica).1/5 - un cinquième3/7 - trois septièmes1/100 - un centième1/1000 - un millièmeVýnimky:1/2 - un demi1/3 - un tiers1/4 - un quartDemi je prídavné meno, preto nasledujúce podstatné meno nemá predložku. Pred podstatným menom sa demi nemení, v postavení za podstatným menom preberá jeho rod.