5.2Zvratné zámená

V 1. a 2. osobe sa používajú nesamostatné osobné zámená.Je me peigne.Češem sa.Nous nous sommes vus.Videli sme sa.Nesamostatné zvratné zámeno má tvar se a vzťahuje sa na podmet, ktorý je v 3. os. j. alebo mn. č.Elle se peigne.Češe sa.Ils se sont vus.Videli sa.Samostatné zvratné zámeno soi sa používa, ak je vo vete neurčitý podmet, napr. chacun, on, quelqu'un, tout le monde, a to najčastejšie po predložkách.Chacun pense à soi.Každý myslí na seba.