5.3.2Nesamostatné privlastňovacie zámená

Tvorenie
jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod oba rody
mon père/ami ma mère/mon amie mes parents/amies
ton père/ami ta mère/ton amie tes parents/amies
son père/ami sa mère/son amie ses parents/amies
notre père/ami notre mère/amie nos parents/amies
votre père/ami votre mère/amie vos parents/amies
leur père/ami leur mère/amie leurs parents/amies
Pozor:Pred podst. a príd. menami, ktoré sa začínajú samohláskou alebo nemým h, sa aj v ženskom rode používajú mužské tvary mon, ton, son.mon adresse, ton amie, son histoireton aimable invitation, son heureuse arrivéeV 3. os. j. č má francúzština, na rozdiel od slovenčiny, rovnaký tvar pre oba rody.son frèrejeho/jej bratson adressejeho/jej adresaPri privlastňovaní podmetu používame v slovenčine zvratné zámeno svoj, svoja..., vo francúzštine ale vždy privlastňovacie zámeno príslušnej osoby.Je cherche mes lunettes.Hľadám svoje okuliare.Tu cherches tes lunettes ?Hľadáš svoje okuliare?Il cherche ses lunettes.Hľadá svoje okuliare.