5.4.1Samostatné ukazovacie zámená

Jednoduché tvary
číslo mužský rod ženský rod stredný rod
jednotné celui ten(to) celle tá(to) ce (c') to(to)
množné ceux tí(to) celles tie(to)
PoužitieVo vete zastupujú podstatné meno, ktoré by sa inak muselo opakovať.le journal d'aujourd'hui et celui d'hierdnešné a včerajšie novinyVoici mon bureau, celui de mon chef est à côté.Toto je môj stôl a šéfov je vedľa.C'est la voiture de Michel, celle de Pierre n'est pas là.To je Michelovo auto, Petrovo tu nie je.Zložené tvary
číslo mužský rod ženský rod stredný rod
jednotné celui-ci tento celle-ci táto ceci toto
celui-là tamten celle-là tamtá cela, ça tamto
množné ceux-ci títo celles-ci tieto
ceux-là tamtí celles-là tamtie
PoužitiePríklonky -ci a -là zosilňujú ukazovacie zámeno a slúžia hlavne na odlíšenie vzdialenejšej (-là) a bližšej osoby či veci (-ci).V bežnej reči sa častejšie používajú tvary s príklonkou -là. Ak sú vo vete obidva tvary, potom tvar s -ci spravidla označuje bližší alebo naposledy spomenutý pojem.Voilà mes meilleures copines : celle-ci s'appelle Anne et celle-là Jeanne.To sú moje najlepšie kamarátky: táto sa volá Anna a tamtá Jana.