5.5.2Nesamostatné opytovacie zámená

číslo mužský rod ženský rod
jednotné quel quelle
množné quels quelles
Výslovnosť všetkých tvarov je rovnaká kεl, rozdiel medzi jednotným a množným číslom je len vo viazaní.Quelle histoire ! kεlistwaʀ - Quelles histoires ! kεlzistwaʀ