2.1Množné číslo podstatných mien

Tvorí sa pridaním koncovky -s, ktorá sa, s výnimkou viazania, nevyslovuje.billet - billets, livre - livres, pré - prés, boîte - boîtes, page - pagesĎalšie spôsoby tvorenia množného čísla
koncovka mn. č. príklad výnimky
-s/-x/-z nemení sa cas, voix, gaz
-eau/-au/-eu -x noyaux, cheveux pneus, bleus, landaus
-ou -ous trous bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux
-al -aux journaux bals, cals, carnavals, chacals, chorals, festivals, récitals, régals
-ail -ails détails, rails baux, coraux, émaux, soupiraux, travaux, vantaux, vitraux
Množné číslo zložených podstatných mienTvorenie*Ak sa zložené podst. meno píše dovedna, znak mn. č. pripájame na koniec.le contrepoison - les contrepoisons, le passeport - les passeportsVýnimka:
Madame Mesdames
Mademoiselle Mesdemoiselles
Monsieur Messieurs
*Ak je podst. meno tvorené dvoma rovnocennými podstatnými menami spojenými spojovníkom, priberajú znak mn. č. obe zložky.le chou-fleur - les choux-fleursle wagon-restaurant - les wagons-restaurants*Ak je zložené podst. meno tvorené podstatným a prídavným menom (alebo naopak), priberajú znak mn. č. obe zložky.le beau-frère - les beaux-frèresle cerf-volant - les cerfs-volantsle coffre-fort - les coffres-forts*Aj v prípade podst. mien tvorených dvoma prídavnými menami priberajú znak mn. č. obe zložky.le sourd-muet - les sourds-muetsle nouveau-marié - les nouveaux-mariésle nouveau riche - les nouveaux riches