16.3Nepriama reč

Nepriama reč je informáciou hovoriaceho o výroku iného hovoriaceho. Ide o podraďovacie súvetie, kde sa gramatická osoba vedľajšej vety prispôsobuje hlavnej vete.Pierre dit qu'il en a marre.Pierre hovorí, že už má toho dosť.Il dit qu'il n'ira plus là-bas.Hovorí, že už tam nepôjde.Ak vedľajšia veta závisí od niektorého minulého času hlavnej vety, uplatňuje sa súslednosť časov.Pierre a dit qu'il en avait marre.Pierre povedal, že už má toho dosť.Il a dit qu'il n'irait plus là-bas.Povedal, že už tam nepôjde.Výrazy príslovkového určenia času a miesta sa zmenia tak, aby boli v logickej súvislosti so súčasnosťou.aujourd'hui - ce jour-làhier - la veille; le jour précédentdemain - le lendemain; le jour suivant