7Slovesá

Určité tvary
INDICATIF
présent j'apporte prinášam
imparfait j'apportais prinášal som
passé simple j'apportai priniesol som jeden z minulých dejov
passé composé j'ai apporté priniesol som jednotlivý minulý dej
plus-que-parfait j'avais apporté priniesol som pred iným min. dejom
passé antérieur j'eus apporté priniesol som tesne pred iným min. dejom
futur j'apporterai prinesiem, budem prinášať
futur antérieur j'aurai apporté (až) prinesiem pred iným budúcim dejom
SUBJONCTIF
présent que j'apporte aby som prinášal/priniesol, že prinášam
imparfait que j'apportasse po minulom deji
passé que j'aie apportéže som prinášal/priniesol
plus-que-parfait que j'eusse apportérovnaký preklad po minulom deji
CONDITIONNEL
présent j'apporterais prinášal/priniesol by som
passé j'aurais apporté bol by som prinášal/priniesol
IMPÉRATIF
présent apporte ! prines!, prinášaj!
passé aie apporté ! do daného času
Neurčité tvary
INFINITIF
présent apporter priniesť, prinášať
passé avoir apporté že (som) priniesol, prinášal
PARTICIPE
présent actif apportant prinášajúci, nosiaci, nesúci
présent passif apporté prinesený, prinášaný
passé composé ayant apporté ten, ktorý priniesol
I. trieda - infinitív na -er; vzor aimerII. trieda - infinitív na -ir; vzor finirIII. trieda - infinitív na -re; vzor vendrePozri kap. Prehľad jednoduchých tvarov pravidelných slovies.