7.21.3Faire + infinitív

Vyjadruje: pôsobenie činiteľa na činnosť alebo stav iného subjektu (tzv. faktitívne väzby)faire croire qqch à qqnnahovoriť komu čofaire dormir qqnuspať kohofaire faire qqch à/par qqndať čo komu urobiťfaire penser qqn à qqchpripomínať komu čo!!* Obdobné je použití některých dalších francouzských sloves:se faire + inf.se faire comprendredorozumieť sase faire remarquerupozorňovať na sebaČasto vyjadruje trpný rod:Elle s'est fait licencier.Prepustili ju.