6.1.1Zvláštnosti používania základných čísloviek

*Číslovky cinq, six, huit, dix sa vyslovujú s koncovou spoluhláskou, ak stoja samostatne, vo výpočtoch alebo v dátumoch.le cinq mai sε̃k, le six janvier sis*Číslovky cinq, six, huit, dix sa vyslovujú bez koncovej spoluhlásky, ak stoja pred podstatným menom, ktoré sa začína spoluhláskou alebo aspirovaným h,six couteaux si, dix Hongrois di*Ak sa podstatné meno začína samohláskou alebo nemým h, vzniká viazanie.cinq enfants sε̃kɑ̃fɑ̃, six hommes sizɔm*Číslovka cent sa neviaže, jej výslovnosť sa teda nemení.cent sɑ̃, cent un sɑ̃œ̃*et v číslovkách 21, 31, 41, 51, 61, 71 sa nikdy neviaže.vingt et un vε̃teœ̃, trente et un tʀɑ̃teœ̃*Číslovky 21, 31, 41, 51, 61, 71 majú spojku et a nemajú spojovník.vingt et un, trente et un, soixante et un, soixante et onze*Číslovky 81, 91, 101, 1001 spojku et nemajú.quatre-vingt-un, cent un, mille un*Číslovka vingt dnes priberá v mn. č. plurálovú koncovku -s len v číslovke osemdesiat.80quatre-vingts*Číslovka cent priberá v mn. č. plurálovú koncovku -s, ak nenasleduje ďalšia číslovka.400quatre cents*Číslovka mille nepriberá v mn. čísle koncovku -s. V letopočtoch sa píše mil až do roku 1999.2 000 eurdeux mille euros1999mil neuf cent quatre-vingt-dix-neufrok 2000l'an deux mille3 000 rokov pred Kristomtrois mille ans avant Jésus-Christ*Číslovky million a milliard sú podstatné mená, preto za nimi nasleduje predložka de. Ak však za nimi nasleduje nižšia číslovka, de sa nepoužíva.1 000 000 eurun million d'euros1 300 000 frankovun million trois cent mille francs*Čísla a letopočty s číslovkou tisíc na začiatku sa dajú vyjadriť dvojakým spôsobom.1789mil sept cent quatre-vingt-neuf, dix-sept cent quatre-vingt-neuf1 500 eurmille cinq cents euros, quinze cents euros*Spojenie determinantu (napr. určitého člena) so základnou číslovkou vyjadruje úplnosť.les deuxoba, obemes trois enfants(všetky) moje tri deti