5.1.1Nesamostatné osobné zámená

Na rozdiel od slovenčiny sa používajú povinne na vyjadrenie osoby a čísla (ak podmet nie je vyjadrený podstatným menom alebo inak).je parlehovorímnous parlionshovorili smePoužitieNa rozdiel od slovenčiny sa používajú povinne na vyjadrenie osoby a čísla (ak podmet nie je vyjadrený podstatným menom alebo inak).je parlehovorímnous parlionshovorili sme!!* Postavení ve větěMedzi zámenným podmetom a slovesným tvarom v oznamovacej vete môžu stáť len nesamostatné predmetové osobné zámená, zámenné príslovky en, y, alebo záporná častica ne.Je le lui ai dit.Povedal(a) som mu to.Elle en a parlé.Hovorila o tom.Il n'y a rien à voir.Nie je tam nič na pozretie.Medzi zámenným podmetom a slovesným tvarom v oznamovacej vete môžu stáť len nesamostatné predmetové osobné zámená, zámenné príslovky en, y, alebo záporná častica ne.Je le lui ai dit.Povedal(a) som mu to.Elle en a parlé.Hovorila o tom.Il n'y a rien à voir.Nie je tam nič na pozretie.Ak sa pri slovese stretne priamy a nepriamy predmet prvej alebo druhej osoby, dávame nepriamy predmet na prvé miesto a priamy predmet za ním (ako v slovenčine).Il te le dit.Hovorí ti to.Ne me le dis pas.Nehovor mi to.*Ak sa pri slovese stretne priamy a nepriamy predmet prvej alebo druhej osoby, dávame nepriamy predmet na prvé miesto a priamy predmet za ním (ako v slovenčine).Il te le dit.Hovorí ti to.Ne me le dis pas.Nehovor mi to.Ak sa však stretnú dve zámená 3. osoby, priamy predmet stojí pred nepriamym.Il le lui dit.Hovorí mu/jej to.Ne les leur donne pas.Nedávaj im ich.*Ak sa však stretnú dve zámená 3. osoby, priamy predmet stojí pred nepriamym.Il le lui dit.Hovorí mu/jej to.Ne les leur donne pas.Nedávaj im ich.*V kladnom rozkazovacom spôsobe platí pre všetky osobné zámená opačné poradie ako v slovenčine.Dis-le-moi.Povedz mi to.