7.21.2Modálne slovesá

vouloirVyjadruje vôľu, podmieňovací spôsob alebo zdvorilé želanie.Je veux te parler.Chcem s tebou hovoriť.Je voudrais vous en parler.Rád by som sa s vami o tom porozprával.Voulez-vous bien m'aider ?Môžete mi láskavo pomôcť?Je veux bien vous aider.Rád vám pomôžem.pouvoirVyjadruje možnosť, schopnosť, dovolenie, želanie alebo pravdepodobnosť.Cela peut arriver à tout le monde.To sa môže stať každému.On ne peut pas fumer ici.Tu sa nesmie fajčiť.Il peut être minuit.Môže byť okolo polnoci.devoirVyjadruje nutnosť, povinnosť, úmysel, pravdepodobnosť alebo budúci dej.Il doit faire son service militaire.Musí ísť na vojnu.Tu dois te tromper.To sa musíš mýliť.falloirVyjadruje nutnosť, povinnosť alebo pravdepodobnosť.