5.1.2Samostatné osobné zámená

Použitie*pri zdôraznení,Moi, je ne fume pas.Ja nefajčím.Je le connais bien, lui.Toho dobre poznám.*pri opisnom zdôraznení vetných členov pomocou c'est,Pozor: na rozdiel od slovenčiny sa v tomto prípade sloveso vždy zhoduje so zdôrazneným podmetom!C'est moi qui ai écrit cela.To ja som to napísal(a).C'est lui qu'elle cherche.Jeho hľadá.*v eliptickej odpovedi,Qui a fait cela ? - Lui.Kto to urobil? - On.*po predložkách,Ce livre est à toi.To je tvoja kniha.Viens avec moi.Poď so mnou.*po que a comme,Elle est plus belle que toi.Je krajšia ako ty.*v kladnom imperatíve (1. a 2. os. j. č.).Dépêche-toi.Ponáhľaj sa.