5.8.2Zámenná príslovka „EN“

Použitie*Ako príslovka miesta vo význame odtiaľ.Tu reviens de l'école ? – Oui, j'en reviens.Vraciaš sa zo školy? – Áno, vraciam sa odtiaľ.*Nahrádza podstatné mená, zámená a infinitívne väzby s predložkou de v prípade, že hovoríme o veciach, nie o ľuďoch.Parlez-vous de son problème ? – Oui, nous en parlons.Hovoríte o jeho probléme? – Áno, hovoríme o ňom. parler de qqch*Zastupuje tiež podstatné meno, ktoré sa spája s príslovkou miery alebo s číslovkou.Tu as des bonbons ? – J'en ai peu.Máš cukríky? – Mám ich málo. neurčité množstvo*Nahrádza aj podstatné mená s delivým alebo s neurčitým členom, a to aj osoby.Tu as des timbres ? – Non, je n'en ai pas.Máš známky? – Nie, nemám.