zviezť

fahren, mitnehmen

Chceš zviezť do mesta?
Soll ich dich in die Stadt fahren?
zɔl ɪç dɪç ɪn diː ʃtat ˈfaːrən?
Zveziete ma?
Nehmen Sie mich mit?
ˈneːmən ziː mɪç mɪt?
Vďaka za zvezenie.
Danke fürs Mitnehmen.
ˈdaŋkə fyːɐs ˈmɪtneːmən