človek

Mensch m

Pýtal sa na teba nejaký človek.
Jemand hat nach dir gefragt.
ˈjeːmant hat naːx diːɐ gəˈfraːkt
Človek nikdy nevie.
Man kann nie wissen.
man kan niː ˈvɪsn
Obyčajný človek tomu nerozumie.
Ein Durchschnittsmensch versteht das nicht.
ain ˈdʊrçʃnɪtsmεnʃ fεɐˈʃteːt das nɪçt
Zvieratá aj ľudia...
Sowohl die Tiere als auch die Menschen...
zoˈvoːl diː ˈtiːrə als aux diː ˈmεnʃn
Koľko ľudí príde?
Wie viele Menschen kommen?
viː ˈfiːlə ˈmεnʃn ˈkɔmən?
Aj ja som len človek!
Ich bin doch nur ein Mensch!
ɪç bɪn dɔx nuːɐ ain mεnʃ!
To je môj človek!
Das ist mein Mann!
das ɪst main man!
Človek mieni, Pán Boh mení.
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
deːɐ mεnʃ dεŋktˌ gɔt lεŋkt