aký

was für ein, wie, (z výberu) welcher

Akú farbu chceš?
Welche Farbe willst du?
ˈvεlçə ˈfarbə vɪlst duː?
Akú máš veľkosť?
Welche Größe hast du?
ˈvεlçə ˈgrøːsə hast duː?
Aká je?
Wie ist sie?
viː ɪst ziː?
Aká bola cesta?
Wie war die Reise?
viː vaːɐ diː ˈraizə?
Aké je to krásne!
Wie ist das schön!
viː ɪst das ʃøːn!