áno

ja, (na zápornú otázku) doch

Myslím, že áno.
Ich denke schon.
ɪç ˈdεŋkə ʃoːn
Áno? (súhlasíš?)
Ja?, Bist du damit einverstanden?
jaː?ˌ bɪst duː daˈmɪt ˈainfεɐʃtandn?
Áno? (naozaj?)
Ja?, Wirklich?, Echt?
jaː?ˌ ˈvɪrklɪç?ˌ εçt?
Áno? (do telefónu)
Ja (bitte)?
jaː (ˈbɪtə)paradɔnˈtoːzə
Prídeš? – Áno.
Kommst du heute? – Ja.
kɔmst duː ˈhɔytə? - jaː