1(po istý bod) bis

až-až (príliš)
übergenug, allzu viel
ˈyːbɐgənuːkˌ ˈaltsuː fiːl
až-až (viac než dosť)
mehr als genug
meːɐ als gəˈnuːk
na koho/čo
bis auf j-n/etw., außer j-m/etw.
bɪs aufˌ ˈausɐ
všetci, až na teba
alle bis auf dich/außer dir
ˈalə bɪs auf dɪç/ˈausɐ diːɐ
až o hodinu/mesiac
erst in einer Stunde/einem Monat
eːɐst ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə/ˈainəm ˈmoːnat
Som premočený až do nitky.
Ich bin bis auf die Haut durchnässt/nass.
ɪç bɪn bɪs auf diː haut ˈdʊrçnεst/nas
Prečítajte si strany 5 až 10.
Lesen Sie die Seiten 5 bis 10.
ˈleːzn ziː diː ˈzaitn fʏnf bɪs tseːn
doteraz sa nič nestalo.
Bis jetzt ist nichts passiert.
bɪs jεtst ɪst nɪçts paˈsiːɐt
Času máme až-až.
Wir haben mehr als genug Zeit.
viːɐ ˈhaːbn meːɐ als gəˈnuːk tsait
Mám toho až po krk!
Ich habe es satt!
ɪç ˈhaːbə εs zat!
Je až po krk v dlhoch.
Er steckt bis an den/zum Hals in Schulden.
eːɐ ʃtεkt bɪs an deːn/tsʊm hals ɪn ˈʃʊldn
teraz si uvedomujem, že...
Erst jetzt wird mir klar, dass...
eːɐst jεtst vɪrt miːɐ klaːɐˌ das

2(keď) wenn, (dokiaľ ne...) bis, dass

Počkám, až príde.
Ich warte, bis er kommt.
ɪç ˈvartəˌ bɪs eːɐ kɔmt
sa vráti, zavolaj.
Wenn er zurückkommt, ruf mich an.
vεn eːɐ tsuˈrʏkkɔmtˌ ruːf mɪç an

3(nie skôr, ako) erst, (dokonca) sogar

keď...
erst wenn...
eːɐst vεn
Príde až zajtra.
Er kommt erst morgen.
eːɐ kɔmt eːɐst ˈmɔrgn
Dorazil som až včera.
Ich bin erst gestern angekommen.
ɪç bɪn eːɐst ˈgεstɐn ˈangəkɔmən
Dostal som to až dnes.
Ich habe es erst heute bekommen.
ɪç ˈhaːbə εs eːɐst ˈhɔytə bəˈkɔmən
Výsledky budú až v piatok.
Die Ergebnisse gibt es erst am Freitag.
diː εɐˈgeːpnɪsə gipt εs eːɐst am ˈfraitaːk
Tieto domy sa začali stavať až v...
Man hat erst im... begonnen, diese Häuser zu bauen.
man hat eːɐst ɪm... bəˈgɔnənˌ ˈdiːzə ˈhɔyzɐ tsuː ˈbauən