bežne

gewöhnlich, laufend, (často) häufig

Bežne sa stáva, že...
Es ist üblich, dass...
εs ɪst ˈyːplɪçˌ das
Miesta, kam človek bežne nechodí...
Orte, die man normalerweise nicht besucht...
ˈɔrtəˌ diː man nɔrˈmaːlɐˈvaizə nɪçt bəˈzuːxt
Najbežnejšie používané frázy sú...
Zu den häufig gebrauchten (Rede)Wendungen gehören...
tsuː deːn ˈhɔyfɪç gəˈbrauxtn (ˈreːdə)ˈvεndʊŋən gəˈhøːrən
To sa tu deje bežne.
Das passiert hier ständig.
das paˈsiːɐt hiːɐ ˈʃtεndɪç