dariť sa

1(byť úspešný) gelingen

Nedarí sa im získať si voličov.
Es gelingt ihnen nicht, Wähler zu gewinnen.
εs gəˈlɪŋt ˈiːnən nɪçtˌ ˈvεːlɐ tsuː gəˈvɪnən

2(prospievať) (er)gehen

Ako sa ti darí?
Wie geht es dir?
viː geːt εs diːɐ?
Darí sa mi dobre.
Es geht mir gut.
εs geːt miːɐ guːt
V škole sa jej darí.
Sie ist gut in der Schule.
ziː ɪst guːt ɪn deːɐ ˈʃuːlə
V zamestnaní sa mu darí.
Beruflich geht es ihm gut.
bəˈruːflɪç geːt εs iːm guːt
Veľmi sa im nedarilo. (nešlo im to)
Es ist ihnen nicht besonders gut gegangen.
εs ɪst ˈiːnən nɪçt bəˈzɔndɐs guːt gəˈgaŋən
Dnes sa mu darí lepšie. (zdravotne)
Heute geht es ihm besser.
ˈhɔytə geːt εs iːm ˈbεsɐ