čelo

Stirn f, (zástupu ap.) Spitze f, (vedenie) Führung f

Stála otočená čelom ku mne.
Sie stand mir gegenüber.
ziː ʃtant miːɐ geːgnˈ|yːbɐ
Poklepal si na čelo.
Er tippte sich an die Stirn.
eːɐ ˈtɪptə zɪç an diː ʃtɪrn
Je na čele. (pretekov)
Er liegt in Führung.
eːɐ liːkt ɪn ˈfyːrʊŋ
Má to napísané na čele.
Es steht ihm auf der Stirn geschrieben.
εs ʃteːt iːm auf deːɐ ʃtɪrn gəˈʃriːbn
postaviť sa (k) problému čelom
dem Problem die Stirn bieten
deːm proˈbleːm diː ʃtɪrn ˈbiːtn