ako2, akože

wie, (doplnenie výrazu) als

Pracujem ako učiteľka.
Ich arbeite als Lehrerin.
ɪç ˈarbaitə als ˈleːrərɪn
Videl som ťa, ako fajčíš.
Ich habe dich gesehen, wie du rauchst., Ich habe dich rauchen sehen.
ɪç ˈhaːbə dɪç gəˈzeːənˌ viː duː rauxstˌ ɪç ˈhaːbə dɪç ˈrauxn ˈzeːən
Prišiel tam ako prvý.
Er war als erster dort.
eːɐ vaːɐ als ˈeːɐstɐ dɔrt
A čo ako? (čo má byť)
Was solls?
vas zɔls?
Herci, ako napríklad...
Schauspieler, wie zum Beispiel...
ˈʃauʃpiːlɐˌ viː tsʊm ˈbaiʃpiːl
Robil sa, akože mu je zle.
Er tat so, als ob ihm schlecht sei.
eːɐ taːt zoːˌ als ɔp iːm ʃlεçt zai
nie skôr ako o hodinu
nicht früher als/frühestens in einer Stunde
nɪçt ˈfryːɐ als/ˈfryːəstns ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə
ako aj
ebenso wie, sowie, und auch
ˈeːbnzoː viːˌ zoˈviːˌ ʊnt aux