ale

aber, (no) sondern, (napriek tomu) trotzdem

Ale choď! (neveriaco)
Was du nicht sagst!
vas duː nɪçt zaːkst!
Ale, ale! (pozrime sa)
Aber, aber!
ˈaːbɐˌ ˈaːbɐ!
Ale nie! (samozrejme nie)
Aber nein!, Keinesfalls!
ˈaːbɐ nain!ˌ ˈkainəsfals!
Ale nie! (sklamanie ap.)
Oh nein!
oː nain!
nielen..., ale aj
nicht nur... sondern auch
nɪçt nuːɐ... ˈzɔndɐn aux