často

oft(mals), häufig

Stretávam ho dosť často.
Ich treffe ihn oft.
ɪç ˈtrεfə iːn ɔft
Ako často tam chodíš?
Wie oft gehst du dorthin?
viː ɔft ˈgeːst duː ˈdɔrthɪn?
To sa nestáva veľmi často.
Das geschieht nicht so oft.
das gəˈʃiːt nɪçt zoː ɔft
Prečo to neskúsiš častejšie?
Warum versuchst du das nicht öfter?
vaˈrʊm fεɐˈzuːxst duː das nɪçt ˈœftɐ?
Najčastejšie chodíme...
Am häufigsten/Meistens gehen wir...
am ˈhɔyfɪçstn/ˈmaistns ˈgeːən viːɐ