blízky

nah(e), (dôverný) eng

Kde je najbližšia nemocnica?
Wo ist das nächste Krankenhaus?
voː ɪst das ˈnεːçstə ˈkraŋknhaus?
Je to môj najbližší priateľ.
Er ist mein engster Freund.
eːɐ ɪst main ˈεŋstɐ frɔynt
Sme blízki príbuzní.
Wir sind nahe Verwandte.
viːɐ zɪnt ˈnaːə fεɐˈvantə
Sme si veľmi blízki.
Wir stehen einander sehr nahe.
viːɐ ˈʃteːən ˈainandɐ zeːɐ ˈnaːə
Bližšie informácie nájdete...
Für nähere Informationen siehe...
fyːɐ ˈnεːərə ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈziːə
Môžete mi k tomu povedať niečo bližšie?
Können Sie mir etwas Näheres dazu sagen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈεtvas ˈnεːərəs daˈtsuː ˈzaːgn?
Bližšia košeľa ako kabát.
Das Hemd ist näher als der Rock.
das hεmt ɪst ˈnεːɐ als deːɐ rɔk
pri najbližšej príležitosti
bei nächster Gelegenheit
bai ˈnεçstɐ gəˈleːgnhait
najbližšia rodina
die engste Familie
diː ˈεŋstə faˈmiːliə
blízky vzťah
enge Beziehung
ˈεŋə bəˈtsiːʊŋ
blízky spolupracovník
ein enger Mitarbeiter
ain ˈεŋɐ ˈmɪt|arbaitɐ
na Blízkom východe
im Nahen Osten
ɪm ˈnaːən ˈɔstn
v blízkej/najbližšej budúcnosti
in naher/nächster Zukunft
ɪn ˈnaːɐ/ˈnεçstɐ ˈtsuːkʊnft
bližšie určenie, bližší opis
nähere Bestimmung/Beschreibung
ˈnεːərə bəˈʃtɪmʊŋ/bəˈʃraibʊŋ