aby

damit, um + zu + Inf., (vyjadruje obsah hlavnej vety) dass

Aby som pravdu povedal...
Um die Wahrheit zu sagen...
ʊm diː ˈvaːɐhait tsuː ˈzaːgn
Dozri, aby...
Sorge dafür, dass...
ˈzɔrgə daˈfyːɐˌ das
Takže aby bolo jasné...
Also um uns darüber klar zu werden...
ˈalzo ʊm ʊns daˈryːbɐ klaːɐ tsuː ˈveːɐdn
Chcete, aby som mu zavolal?
Möchten Sie, dass ich ihn anrufe?
ˈmœçtn ziːˌ das ɪç iːn ˈanruːfə?
Pripomeň mu to, aby na to nezabudol.
Erinnere ihn daran, damit er es nicht vergisst.
εɐ|ɪnərə iːn daˈranˌ daˈmɪt eːɐ εs nɪçt fεɐˈgɪst
Radím ti, aby si to nerobil.
Ich rate dir, es nicht zu tun.
ɪç ˈraːtə diːɐˌ εs nɪçt tsuː tuːn
Je príliš mladý na to, aby pracoval.
Er ist zu jung, um zu arbeiten.
eːɐ ɪst tsuː jʊŋˌ ʊm tsuː ˈarbaitn
Zopakoval som to, aby to pochopila.
Ich habe es wiederholt, damit sie es versteht.
ɪç ˈhaːbə εs viːdɐˈhoːltˌ daˈmɪt ziː εs fεɐˈʃteːt
Utiekol z krajiny, aby ho nezajali.
Er ist aus dem Land geflohen, um nicht gefangen genommen zu werden.
eːɐ ɪst aus deːm lant gəˈfloːənˌ ʊm nɪçt gəˈfaŋən gəˈnɔmən tsuː ˈveːɐdn
Donútili ho, aby sa priznal.
Man hat ihn zu einem Schuldbekenntnis gezwungen.
man hat iːn tsuː ˈainəm ˈʃʊltbəkεntnɪs gəˈtsvʊŋən
Mám strach, aby to nestratil.
Ich habe Angst, dass er es verliert.
ɪç ˈhaːbə aŋstˌ das eːɐ εs fεɐˈliːɐt
Daj pozor, aby si to nestratil.
Pass auf, dass du es nicht verlierst.
pas aufˌ das duː εs nɪçt fεɐˈliːɐst
Už aby tu boli.
Wenn sie doch nur schon hier wären.
vεn ziː dɔx nuːɐ ʃoːn hiːɐ ˈvεːrən
Už aby bol piatok!
Wäre doch schon Freitag!
ˈvεːrə dɔx ʃoːn ˈfraitaːk!
Nie aby si to každému hovoril!
Du musst es nicht gleich allen sagen!
duː mʊst εs nɪçt glaiç ˈalən ˈzaːgn!