baviť sa

sich unterhalten, sich amüsieren

Dobre sa bavte!
Viel Spaß!
fiːl ʃpaːs!
Bavíš sa dobre?
Amüsierst du dich?
amyˈziːɐst duː dɪç?
Bavili sme sa o tebe.
Wir haben uns über dich unterhalten.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ˈyːbɐ dɪç ʊntɐˈhaltn
Nebavíme sa spolu.
Wir reden nicht miteinander.
viːɐ ˈreːdn nɪçt mɪt|aiˈnandɐ
Bavili sa medzi štyrmi očami.
Sie haben sich unter vier Augen unterhalten.
ziː ˈhaːbn zɪç ˈʊntɐ fiːɐ ˈaugn ʊntɐˈhaltn
O tom sa teraz nebudeme baviť.
Reden wir nicht mehr darüber!
ˈreːdn viːɐ nɪçt meːɐ daˈryːbɐ!
baviť sa na čí účet
sich auf j-s Kosten amüsieren
zɪç auf ˈkɔstn amyˈziːrən