česť

Ehre f

Bolo by mi cťou...
Es wäre mir eine Ehre...
εs ˈvεːrə miːɐ ˈainə ˈeːrə
Bolo mi cťou.
Es war mir eine Ehre.
εs vaːɐ miːɐ ˈainə ˈeːrə
Mal som tú česť spoznať... (stretnúť sa)
Ich hatte die Ehre... kennen zu lernen.
ɪç ˈhatə diː ˈeːrə... ˈkεnən tsuː ˈlεrnən
Preukážete mi tú česť a prídete...
Erweisen Sie mir die Ehre und kommen Sie...
εɐˈvaizn ziː miːɐ diː ˈeːrə ʊnt ˈkɔmən ziː
Komu česť, tomu česť., Všetka česť.
Alle Achtung!, Allen Respekt!
ˈalə ˈaxtʊŋ!ˌ ˈalən reˈspεkt!
slúžiť ku cti komu/čomu
j-m/etw. Ehre machen
ˈeːrə ˈmaxn
vzdať komu česť
huldigen j-m
ˈhʊldɪgn