bežať

laufen, rennen, (ísť) gehen

Musím už bežať.
Ich muss schon gehen.
ɪç mʊs ʃoːn ˈgeːən
Bežala na autobus.
Sie lief zum Bus.
ziː liːf tsʊm bʊs
Bude bežať na pretekoch.
Er wird ein Rennen laufen.
eːɐ vɪrt ain ˈrεnən ˈlaufn
Čas beží. (nie je ho nazvyš)
Die Zeit läuft.
diː tsait lɔyft
Bežte po pomoc.
Holen Sie Hilfe.
ˈhoːlən ziː ˈhɪlfə
Bežal ako o život.
Er rannte um sein Leben.
eːɐ ˈrantə ʊm zain ˈleːbn
Motor beží na voľnobeh.
Der Motor läuft im Leerlauf.
deːɐ ˈmoːtoːɐ lɔyft ɪm ˈleːɐlauf