asi

1(približne) etwa, ungefähr, zirka

asi pred týždňom
etwa vor einer Woche
ˈεtva foːɐ ˈainɐ ˈvɔxə
asi tak o tretej
ungefähr um drei (Uhr)
ˈʊngəfεːɐ ʊm drai (uːɐ)

2(pravdepodobne) wahrscheinlich, wohl, vielleicht

Asi už nepríde.
Er kommt wahrscheinlich nicht mehr.
eːɐ kɔmt vaːɐˈʃainlɪç nɪçt meːɐ
Asi si myslíte, že...
Sie denken wohl, dass...
ziː ˈdεŋkn voːlˌ das
Je doma? – Asi áno.
Ist er zu Hause? – Ich denke schon.
ɪst eːɐ tsuː ˈhauzə? - ɪç ˈdεŋkə ʃoːn
Asi som zablúdil.
Ich habe mich wohl verirrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç voːl fεɐˈ|ɪrt
Asi nie.
Wahrscheinlich nicht.
vaːɐˈʃainlɪç nɪçt
Asi si sa zmýlil.
Du hast dich wohl geirrt.
duː hast dɪç voːl gəˈɪrt