čistý

sauber, (bez prímesí) rein

Potrebujem čistý list papiera.
Ich brauche ein weißes Blatt Papier.
ɪç ˈbrauxə ain ˈvaisəs blat paˈpiːɐ
Mám čisté svedomie.
Mein Gewissen ist rein.
main gəˈvɪsn ɪst rain
Môžem s čistým svedomím povedať...
Ich kann mit ruhigem Gewissen sagen...
ɪç kan mɪt ˈruːɪgəm gəˈvɪsn ˈzaːgn
To by bolo čisté šialenstvo!
Das wäre reiner Wahnsinn!
das ˈvεːrə ˈrainɐ ˈvaːnzɪn!
To je čisto jeho záležitosť.
Das ist nur seine Sache.
das ɪst nuːɐ ˈzainə ˈzaxə
čistá voda (neznečistená)
sauberes Wasser
ˈzaubərəs ˈvasɐ
čistá voda (bez prímesí)
reines Wasser
ˈrainəs ˈvasɐ
zachovať si čistú hlavu
einen klaren Kopf bewahren
ˈainən ˈklaːrən kɔpf bəˈvaːrən