alebo

oder

buď ... alebo
entweder... oder
εntˈveːdɐ... ˈoːdɐ
teraz alebo nikdy
entweder jetzt, oder nie(mals)
εntˈveːdɐ jεtstˌ ˈoːdɐ niː(maːls)
Dám si kávu alebo čaj.
Ich nehme Kaffee oder Tee.
ɪç ˈneːmə ˈkafeː ˈoːdɐ teː
Napíš alebo zavolaj.
Schreib oder ruf an.
ʃraip ˈoːdɐ ruːf an