blízko

nah(e)

Je to dosť blízko.
Es ist ganz nah.
εs ɪst gants naː
Je tu niekde blízko pumpa?
Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle?
gipt εs hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ˈtaŋkʃtεlə?
Vylezme až na vrchol, keď sme už tak blízko.
Steigen wir zum Gipfel hinauf, wenn wir so nah daran sind.
ˈʃtaign viːɐ tsʊm ˈgɪpfl hɪˈnaufˌ vεn viːɐ zoː naː daˈran zɪnt
v tesnej blízkosti čoho
in unmittelbarer Nähe von etw.
ɪn ˈʊnmɪtlbaːrɐ ˈnεːə