cudzí

fremd, Fremd-

Učím sa cudzie jazyky.
Ich lerne Fremdsprachen.
ɪç ˈlεrnə ˈfrεmtʃpraːxn
Nepleť sa do cudzích vecí.
Misch dich nicht in fremde Sachen/Dinge ein.
mɪʃ dɪç nɪçt ɪn ˈfrεmdə ˈzaxn/ˈdɪŋə ain
Vzal som si cudzí kabát.
Ich habe einen fremden Mantel mitgenommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈfrεmdn ˈmantl ˈmɪtgənɔmən
Urobil som to bez cudzej pomoci.
Ich habe es ohne fremde Hilfe geschafft.
ɪç ˈhaːbə εs ˈoːnə ˈfrεmdə ˈhɪlfə gəˈʃaft
Nemal by si hovoriť s cudzími ľuďmi.
Du solltest nicht mit Fremden sprechen.
duː ˈzɔltəst nɪçt mɪt ˈfrεmdn ˈʃprεçn
baviť sa na cudzí účet
sich auf j-s Kosten amüsieren
zɪç auf ˈkɔstn amyˈziːrən