bez

ohne, (príponou) -los

Urobil to bez váhania.
Er hat es ohne Zögern gemacht.
eːɐ hat εs ˈoːnə ˈtsøːgɐn gəˈmaxt
Bez ohľadu na...
Ohne Rücksicht auf..., Ohne Berücksichtigung etw. Gen...
ˈoːnə ˈrʏksɪçt aufˌ ˈoːnə bəˈrʏkzɪçtɪgʊŋ
Hovoril bez prestania.
Er hat pausenlos geredet.
eːɐ hat ˈpauznloːs gəˈreːdət
Je to bez chuti. (pokrm)
Es hat keinen Geschmack.
εs hat ˈkainən gəˈʃmak
Bez komentára. (nevyjadrujem sa)
Ohne Kommentar.
ˈoːnə kɔmεnˈtaːɐ
Bez komentára. (komentár je zbytočný)
Kommentar überflüssig.
kɔmεnˈtaːɐ ˈyːbɐflʏsɪç
A bez odvrávania!
Und keine Widerrede!
ʊnt ˈkainə ˈviːdɐreːdə!
Blúdili sme bez cieľa.
Wir sind ziellos herumgelaufen.
viːɐ zɪnt ˈtsiːlloːs hεˈrʊmgəlaufn
Prešla bez povšimnutia.
Sie ist unbemerkt vorbeigegangen.
ziː ɪst ˈʊnbəmεrkt foːɐˈbaigəgaŋən
Päť bez troch sa rovná...
Fünf minus drei ist/macht/gibt...
fʏnf ˈmiːnʊs drai ɪst/maxt/gipt
Je bez práce. (nezamestnaný)
Er ist arbeitslos.
eːɐ ɪst ˈarbaitsloːs
Som bez peňazí.
Ich bin pleite.
ɪç bɪn ˈplaitə
Bez práce nie sú koláče.
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen., Ohne Fleiß kein Preis.
veːɐ nɪçt ˈarbaitətˌ zɔl aux nɪçt ˈεsnˌ ˈoːnə flais kain prais
Bol som od zlosti celý bez seba.
Ich geriet außer mir/mich vor Wut.
ɪç gəˈriːt ˈausɐ miːɐ/mɪç foːɐ vuːt
Prosil by som si kávu bez kofeínu.
Einen koffeinfreien Kaffee, bitte.
ˈainən kɔfeˈiːnfraiən ˈkafeːˌ ˈbɪtə
bez poplatku (bezplatný)
gebührenfrei, kostenlos
gəˈbyːrənfraiˌ ˈkɔstnloːs
bez poplatku (diaľnica ap.)
mautfrei
ˈmautfrai