ďalší

nächste, (iný) weitere

Ďalší, prosím!
Der Nächste, bitte!
deːɐ ˈnεːçstəˌ ˈbɪtə!
Kto je ďalší (na zozname)?
Wer ist der Nächste (auf der Liste)?
veːɐ ɪst deːɐ ˈnεːçstə (auf deːɐ ˈlɪstə)paradɔnˈtoːzə
Môžem dostať ďalší? (ešte jeden)
Kann ich noch einen bekommen?
kan ɪç nɔx ˈainən bəˈkɔmən?
Budeme mať ďalšie dieťa.
Wir bekommen noch ein Kind.
viːɐ bəˈkɔmən nɔx ain kɪnt
Potrebujeme ešte ďalších dvoch.
Wir brauchen noch zwei.
viːɐ ˈbrauxn nɔx tsvai
Máte nejaké ďalšie otázky?
Haben Sie noch (weitere) Fragen?
ˈhaːbn ziː nɔx (ˈvaitərə) ˈfraːgn?
Pošlú tam ďalších tisíc mužov.
Sie werden dort weitere tausend Männer schicken.
ziː ˈveːɐdn dɔrt ˈvaitərə ˈtauznt ˈmεnɐ ˈʃɪkn
Ďalšie informácie môžete získať...
Detaillierte Auskünfte erhalten Sie bei...
detaˈjiːɐtə ˈauskʏnftə εɐˈhaltn ziː bai