dávať

(er)geben

To nedáva (žiadny) zmysel.
Es gibt keinen Sinn.
εs gipt ˈkainən zɪn
Dávam prednosť... pred...
Ich ziehe etw. Akk etw. Dat vor.
ɪç ˈtsiːə foːɐ
Dávaj pozor!
Sei vorsichtig!
zai ˈfoːɐzɪçtɪç!
Dávaj na seba pozor!
Pass auf dich auf!
pas auf dɪç auf!
Čo dávajú (v telke)?
Was gibt es im Fernsehen?
vas gipt εs ɪm ˈfεrnzeːən?
(V kine) dávajú nový film...
Im Kino läuft ein neuer Film...
ɪm ˈkiːno lɔyft ain ˈnɔyɐ fɪlm
Nedávaj to na zem!
Leg es nicht auf den Boden!
leːk εs nɪçt auf deːn ˈboːdn!