čítať

lesen

Čo čítaš?
Was liest du?
vas liːst duː?
Čítajte nahlas.
Lesen Sie laut.
ˈleːzn ziː laut
si to čítal?
Hast du das schon gelesen?
hast duː das ʃoːn gəˈleːzn?
Čítal som o tom v novinách.
Ich habe darüber in der Zeitung gelesen.
ɪç ˈhaːbə daˈryːbɐ ɪn deːɐ ˈtsaitʊŋ gəˈleːzn
Rád čítam., Baví ma čítať.
Ich lese gern.
ɪç ˈleːzə ˈgεrn
To sa nedá čítať!
Es ist unlesbar!
εs ɪst ˈʊnleːsbaːɐ!