brat

Bruder m

Mám jedného mladšieho/staršieho brata.
Ich habe einen jüngeren/älteren Bruder.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈjʏŋərən/ˈεltərən ˈbruːdɐ
Sú ako bratia.
Sie sind wie Brüder.
ziː zɪnt viː ˈbryːdɐ
Keď sa naštve, nepozná brata.
Wenn er sauer wird, kennt er kein Pardon.
vεn eːɐ ˈzauɐ vɪrtˌ kεnt eːɐ kain parˈdɔ̃ː
nevlastný brat
Stiefbruder m
ˈʃtiːfbruːdɐ
vlastný brat
eigener/leiblicher Bruder
ˈaigənɐ/ˈlaiplɪçɐ ˈbruːdɐ