aj

und, (rovnako ako) (und) auch, sowohl... als auch

Mal si si to nielen prečítať, ale aj opraviť.
Du solltest das sowohl lesen als auch korrigieren.
duː ˈzɔltəst das zoˈvoːl ˈleːzn als aux kɔriˈgiːrən
Aj keby to bola pravda...
Wenn es auch wahr wäre...
vεn εs aux vaːɐ ˈvεːrə
Aj tak to už nie je žiadne tajomstvo.
Es ist ohnehin kein Geheimnis mehr.
εs ɪst oːnəˈhɪn kain gəˈhaimnɪs meːɐ
muži aj ženy
sowohl Männer als auch Frauen
zoˈvoːl ˈmεnɐ als aux frauən
aj keď (aj v tom prípade)
auch wenn
aux vεn