cítiť

fühlen, (čuchom) riechen, (chuťou) schmecken

Cítiš to? (pach)
Riechst du das?
riːçst duː das?
Bolo to cítiť na 100 metrov.
Man konnte es auf 100 Meter riechen.
man ˈkɔntə εs auf ˈhʊndɐt ˈmeːtɐ ˈriːçn
V omáčke cítiť čili.
Die Soße schmeckt (stark) nach Chili.
diː ˈzoːsə ʃmεkt (ʃtark) naːx ˈtʃiːli
Cítim s vami.
Ich fühle mit Ihnen mit.
ɪç ˈfyːlə mɪt ˈiːnən mɪt
Už k tebe nič necítim.
Ich habe keine Gefühle mehr für dich.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə gəˈfyːlə meːɐ fyːɐ dɪç
Cítim to v kostiach.
Ich spüre es im kleinen Zeh.
ɪç ˈʃpyːrə εs ɪm ˈklainən tseː
Nemôže ma ani cítiť. (neznáša ma)
Sie kann mich nicht leiden.
ziː kan mɪç nɪçt ˈlaidn
Je z neho cítiť alkohol.
Er riecht nach Alkohol.
eːɐ riːçt naːx ˈalkohoːl
Cítiť to po cigarách.
Es riecht nach Zigarren.
εs riːçt naːx tsiˈgarən
Necítim si nohy.
Ich spüre meine Beine nicht.
ɪç ˈʃpyːrə ˈmainə ˈbainə nɪçt