daň

Steuer f

Nezaplatil daň z príjmu.
Er hat keine Einkommenssteuer bezahlt.
eːɐ hat ˈkainə ˈainkɔmənsʃtɔyɐ bəˈtsaːlt
Uvalili daň na...
Sie besteuerten...
ziː bəˈʃtɔyɐtn
Cena je vrátane dane z pridanej hodnoty.
Der Preis (versteht sich) inklusive Mehrwertsteuer.
deːɐ prais (fεɐˈʃteːt zɪç) ɪnkluˈziːvə ˈmeːɐveːɐtʃtɔyɐ
Odsúdili ho za daňové úniky.
Er wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt.
eːɐ ˈvʊrdə ˈveːgn ˈʃtɔyɐhɪntɐtsiːʊŋ fεɐˈ|uːɐtailt
cena vrátane DPH
Preis m einschließlich MwSt.
prais ˈainʃliːslɪç ˈmeːɐveːɐtʃtɔɪɐ
To je daň, ktorú musíme zaplatiť.
Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen.
das ɪst deːɐ praisˌ deːn viːɐ daˈfyːɐ bəˈtsaːlən ˈmʏsn
podať daňové priznanie
die Steuererklärung abgeben
diː ˈʃtɔyɐ|εɐklεːrʊŋ ˈapgeːbn