brať

nehmen

Beriem to. (dohodnuté)
Abgemacht.
ˈapgəmaxt
Beriem to. (idem do toho)
Ich bin dafür.
ɪç bɪn daˈfyːɐ
Neberte mi to.
Nehmt es mir nicht.
ˈneːmt εs miːɐ nɪçt
Neber to/ju so sebou.
Nimm es/sie nicht mit.
nɪm εs/ziː nɪçt mɪt
Kde sa tu berieš?
Wo kommst du her?
voː kɔmst duː heːɐ?
Berie drogy?
Nimmt er Drogen?
nɪmt eːɐ ˈdroːgn?
Berieš tabletky na spanie?
Nimmst du Schlafmittel?
nɪmst duː ˈʃlaːfmɪtl?
Neberiem stopárov.
Ich nehme keine Anhalter.
ɪç ˈneːmə ˈkainə ˈanhaltɐ
Berú? (ryby)
Beißen sie an?
ˈbaisn ziː an?
Koľko berieš mesačne?
Was verdienst du im Monat?
vas fεɐˈdiːnst duː ɪm ˈmoːnat?
Prečo neberieš do úvahy...
Warum ziehst du nicht in Betracht...
vaˈrʊm tsiːst duː nɪçt ɪn bəˈtraxt
Beriem to na vedomie.
Ich nehme es zur Kenntnis.
ɪç ˈneːmə εs tsuːɐ ˈkεntnɪs
Zodpovednosť beriem na seba.
Die Verantwortung nehme ich auf mich.
diː fεɐˈ|antvɔrtʊŋ ˈneːmə ɪç auf mɪç
Kde berieš tú drzosť...
Wie kannst du es wagen...
viː kanst duː εs ˈvaːgn
Berieš to príliš vážne.
Du nimmst es zu ernst.
duː nɪmst εs tsuː εrnst
Neber si to príliš k srdcu/tak.
Nimm es nicht so schwer.
nɪm εs nɪçt zoː ʃveːɐ
Musíš to brať s rezervou.
Du musst es mit Reserve nehmen.
duː mʊst εs mɪt reˈzεrvə ˈneːmən
Ber to s nadhľadom.
Halte Distanz.
ˈhaltə dɪsˈtants
Berú to ako samozrejmosť, že...
Für sie ist es selbstverständlich, dass...
fyːɐ ziː ɪst εs ˈzεlpstfεɐʃtεntlɪçˌ das
Nemal by si to brať doslova.
Du solltest es nicht wörtlich nehmen.
duː ˈzɔltəst εs nɪçt ˈvœrtlɪç ˈneːmən
Mal by si brať ohľady na...
Du solltest... berücksichtigen.
duː ˈzɔltəst... bəˈrʏkzɪçtɪgn
Vôbec na nás nebral ohľady.
Er hat auf uns gar keine Rücksicht genommen.
eːɐ hat auf ʊns gaːɐ ˈkainə ˈrʏksɪçt gəˈnɔmən
Ber tú tašku a ideme.
Pack die Tasche und los.
pak diː ˈtaʃə ʊnt loːs
Neber mi to.
Nimm es mir nicht weg.
nɪm εs miːɐ nɪçt vεk
Neber úplatky!
Nimm kein Bestechungsgeld an!
nɪm kain bəˈstεçʊŋsgεlt an!
Ber alebo nechaj tak.
Nimm es oder lass es.
nɪm εs ˈoːdɐ las εs
Berú sa o týždeň. (majú sobáš)
Sie heiraten in einer Woche.
ziː ˈhairaːtn ɪn ˈainɐ ˈvɔxə
Beriem hodiny angličtiny.
Ich nehme Englischstunden.
ɪç ˈneːmə ˈεŋlɪʃʃtʊndn
Neber ma za slovo.
Nimm mich nicht beim Wort.
nɪm mɪç nɪçt baim vɔrt
Ber život z tej lepšej stránky.
Nimm das Leben von der leichten Seite.
nɪm das ˈleːbn fɔn deːɐ ˈlaiçtn ˈzaitə
brať si koho za muža/ženu
heiraten j-n
ˈhairaːtn