ďalej

weiter

Ďalej! (vstúpte)
Herein!
hεˈrain!
Poď ďalej. (dovnútra)
Komm herein.
kɔm hεˈrain
Čítaj ďalej.
Lies weiter.
liːs ˈvaitɐ
Choď ďalej. (šoférovi)
Fahr weiter.
faːɐ ˈvaitɐ
Pošli to ďalej.
Schick das weiter.
ʃɪk das ˈvaitɐ
A čo ďalej? (čo budeme robiť)
Und was weiter?
ʊnt vas ˈvaitɐ?
A (čo bolo) ďalej?
Und wie war das weiter?
ʊnt viː vaːɐ das ˈvaitɐ?
Ako je to ďalej? (pieseň ap.)
Und wie geht es weiter?
ʊnt viː geːt εs ˈvaitɐ?
Je čím ďalej ťažšie zohnať byt.
Es wird immer schwieriger, eine Wohnung zu finden.
εs vɪrt ˈɪmɐ ˈʃviːrɪgɐˌ ˈainə ˈvoːnʊŋ tsuː ˈfɪndn
Takto to (už) ďalej nejde!
So geht das nicht weiter!
zoː geːt das nɪçt ˈvaitɐ!
a tak ďalej
und so weiter
ʊnt zoː ˈvaitɐ
čím ďalej, tým viac
mehr und mehr
meːɐ ʊnt meːɐ