či

oder, ob

Byť či nebyť?
Sein oder nicht sein?
zain ˈoːdɐ nɪçt zain?
Spýtaj sa ho, či príde.
Frag ihn, ob er kommt.
fraːk iːnˌ ɔp eːɐ kɔmt
tak, či tak/onak
(entweder) so oder so
(εntˈveːdɐ) zoː ˈoːdɐ zoː
skôr či neskôr
früher oder später
ˈfryːɐ ˈoːdɐ ˈʃpεːtɐ
či radšej/vlastne
oder besser/eigentlich
ˈoːdɐ ˈbεsɐ/ˈaigntlɪç