ako1

1(spôsob, miera) wie

Ako dlho to bude trvať?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Ako to vyzerá?
Wie sieht das aus?
viː ziːt das aus?
Ako vyzerám? (pristane mi to?)
Wie sehe ich aus?
viː ˈzeːə ɪç aus?
Ako to?
Wieso?
viˈzoː?
Ako sa voláš?
Wie heißt du?
viː haist duː?
Ako sa máš? – Ujde to.
Wie geht's dir? – Einigermaßen.
viː geːts diːɐ? - ˈainɪgɐˈmaːsn
Ako sa to povie po anglicky/nemecky/francúzsky/španielsky/taliansky/rusky?
Wie heißt das auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Russisch?
viː haist das auf ˈεŋlɪʃ/dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ/itaˈlieːnɪʃ/ˈrʊsɪʃ?
Ako to, že tu nie je?
Wieso ist er nicht da?
viˈzoː ɪst eːɐ nɪçt daː?
Ako často chodí do kina?
Wie oft geht er ins Kino?
viː ɔft geːt eːɐ ɪns ˈkiːno?
Ako sa ti/vám to pozdáva?
Wie findest du/finden Sie es?
viː ˈfɪndεst duː/ˈfɪndn ziː εs?

2(prirovnanie, obmedzenie, spôsob) wie

Ako chceš.
Wie du willst.
viː duː vɪlst
Rob, ako myslíš/uznáš za vhodné.
Mach es so, wie du es für richtig hältst.
max εs zoːˌ viː duː εs fyːɐ ˈrɪçtɪç hεltst
Je to jednoduché ako facka.
So einfach ist das.
zoː ˈainfax ɪst das
Správaš sa ako hlupák.
Du benimmst dich wie ein Trottel.
duː bəˈnɪmst dɪç viː ain ˈtrɔtl
Leje ako z krhly.
Es gießt wie aus Kannen.
εs giːst viː aus ˈkanən